459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Mrzutost, rozmrzelost

Popis mrzutosti, rozmrzelosti

Rozmrzelost může potkat každého z nás, ale neměla by se stát naší každodenní tváří.

Klasik by řekl, nebo i zapěl: „Není nutno, aby bylo přímo veselooo…“

Pokud si však nalijeme čistého vína, tak většina obyvatel planety se má hůře nežli my. Denně žije v podmínkách horších než jsem my zažili. Omezuje se v potravě i životním pohodlí.
Nabízí se tedy otázka: Jak je možné, že můžeme být nešťastní. Většina z nás má co do úst i kde složit hlavu v nepřízni počasí.

Příčiny

  • chtění více než máme, ale zároveň neochota pro to tvrdě (mnohdy velice tvrdě) pracovat

Komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)